Migréna Fakty o dedičstve a gény súvisiace s bolesťou hlavy

Ak trpíte neschopnými migrénami, je tu dobrá šanca, že aj vaša sestra, bratranec alebo matka. Je to preto, že vaše gény vás viac alebo menej podnecujú k rozvoju migrény. ◊ Pozrite sa na genetiku migrény a čo to znamená pre vás a vašu rodinu.

Interakcia medzi génmi a životným prostredím pri bolestiach hlavy

Väčšina bolesti hlavy je výsledkom viacerých genetických a environmentálnych faktorov, ktoré interagujú v komplikovanom webe.

Zatiaľ čo mnohí z vás neustále pracujú na kontrole environmentálnych faktorov prostredníctvom spúšťania vyhýbania sa a zmeny správania, zrejme nemôžete zmeniť gény, ktoré ste sa narodili. Avšak štúdiom genetiky zapojenej do vzniku migrény môžu vedci vytvoriť nové lieky, ktoré sa zameriavajú na špecifické gény, v nádeji, že sa vyliečia, ak nie zmierňujú naše ťažké a vyčerpávajúce bolesti hlavy.

Aké typy génov sa podieľajú na migréne?

Významná úloha dedičstva vo vývoji migrény a iných primárnych bolesti hlavy. Toto sa ukázalo prostredníctvom viacerých štúdií s rodinou a dvojčatami. Ale aké sú skutočné gény prenášané? Nižšie je uvedený príklad dvoch génov, o ktorých sa predpokladá, že zohrávajú úlohu pri tvorbe migrény.

Jeden gén sa nazýva
MTHFR gén , čo znamená dlhodobú metylenetetrahydrofolátreduktázu. Tento gén sa podieľa na homocysteínovej dráhe. Homocysteín je aminokyselina v našom krvnom riečisku, ktorá, ak je zvýšená, môže viesť k zápalu krvných ciev, ako aj k spaľovaniu určitých nervových buniek, ktoré môžu byť zapletené do bolesti hlavy. Niektoré mutácie v tomto géne boli spojené s migrénami a bolesťami hlavy.Jedna štúdia v

farmakogenetike a genómii
zistila, že u žien s migrénou s aurou výrazne znížila hladina homocysteínu, migréna a migréna v porovnaní s ženami, ktoré užívali placebo. Suplementácia vitamínmi bola vykonaná s vitamínom B6, B9 (kyselina listová) a B12, o ktorých sa zistilo, že znižujú hladiny homocysteínu v krvnom riečisku. Okrem toho, keď bola skupina liečená vitamínom podrobená dôkladnému vyšetreniu, bolo zistené, že pacienti s určitou alelou z génu MTHFR mali významne väčšiu redukciu hladín homocysteínu, ako aj závažnosť migrény a invaliditu, než pacienti s inou alela. Alela je alternatívna forma génu, ktorý zaberá špecifické miesto na špecifickom chromozóme. Toto zistenie naznačuje, že niektoré génové varianty môžu ovplyvniť, ako migrény reagujú na suplementáciu vitamínov. TRPV1

(prechodný potenciál vankiloidu typu 1) sa navrhuje, že zohráva dôležitú úlohu pri senzibilizácii migrény – termín, ktorý sa vzťahuje na príliš citlivý alebo reaktívny nervový systém u pacientov s migrénami. Tento gén hrá úlohu pri migrénovej hyperalgéze a alodýniu, čo sú dva stavy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas migrénového záchvatu. Hyperalgézia znamená zvýšenú odpoveď na bolestivý stimul. Allodynia sa vzťahuje na bolestivú odpoveď na normálne neškodný stimul, ako je pocit nepohodlia s jednoduchým dotykom počas migrénového záchvatu. Počas niekoľkých posledných rokov boli lieky zamerané na TRP kanály študované ako potenciálne migréna. Jedným príkladom lieku, ktorý je zameraný na kanál TRPV1, je sumatriptán, bežná migréna.
Čo to znamená pre mňa?
Veľký obraz tu je, že migrény majú silný genetický základ. Viac sa dozviete o špecifických génoch, ktoré predisponujú k migréne, vedci potom môžu zacieliť lieky na tieto gény. Tiež porozumenie genetického základu migrény môže zmierniť časť záťaže, ktorú jednotlivci zažívajú, pretože sa snažia kontrolovať migrény. Zvážte diskusiu o vašej rodinnej anamnéze s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pretože to môže poskytnúť určitý pohľad na vaše migrény a ovplyvniť budúcu liečbu.

Like this post? Please share to your friends: