Príznaky a diagnóza lymfómu

Príznaky lymfómu

Najčastejším znakom lymfómu sú zväčšené lymfatické uzliny. Lymfatické uzliny sa cítia ako hrudky v oblasti krku, podpaží alebo slabín. Okrem toho jednotlivci môžu mať menej špecifické príznaky, ako je horúčka a strata hmotnosti. Zistite viac o výstražných znakoch a príznakoch lymfómu.

 • 8 Výstražné príznaky a príznaky lymfómu: Mnohé symptómy sú jemné a nešpecifické.
 • Aké sú B-symptómy? Zoznámte sa s príznakmi, ktoré sa používajú pri plánovaní a prognóze.
 • Sú zväčšené nymfy uzliny vždy znamením lymfómu? Aj keď sú klasickým príznakom, existujú aj iné príčiny.
 • Čo sú lymfatické uzliny? Zoznámte sa s tým, kde sa nachádzajú a čo robia, keď sú zdravé, rovnako ako lymfóm.

Biopsia – prvý krok

Akonáhle sa zistí, že osoba má zväčšené lymfatické uzliny, musia sa otestovať, aby zistili príčinu. Niekedy lekár môže predpisovať antibiotiká, ktoré kontrolujú infekcie. Ak sú uzly zväčšené kvôli infekcii, zmenšia sa alebo zmiznú. Ak pretrvávajú, najlepším vyšetrením na zistenie príčiny hrudiek je biopsia lymfatických uzlín. Čo je biopsia lymfatických uzlín? Zistite, ako sa to deje a čo vám hovorí.

 • Určenie typu lymfómu

Lymfóm nie je choroba, ale skupina takmer tridsiatich rôznych, ale súvisiacich druhov rakoviny. Existujú dva hlavné typy lymfómu – Hodgkinov lymfóm a non-Hodgkinov lymfóm.

Tieto dva majú niekoľko podtypov, ktoré môžu byť navzájom úplne odlišné. Ako sa identifikujú rôzne typy lymfómov?

Čo je Hodgkinov lymfóm? Čo to odlišuje od ostatných typov. Čo je non-Hodgkinov lymfóm (NHL)? Zistite, prečo sú zoskupené.

 • Typy Hodgkinovho lymfómu
 • Typy non-Hodgkinovho lymfómu: Získajte informácie o bežných a zriedkavých typoch.
 • Molekulárne markery na diagnostiku lymfómov: Pozrite sa, čo znamenajú a ako sa používajú.
 • Testy po diagnostike
 • Po potvrdení diagnózy lymfómu onkológ objedná príkaz na ďalšie testy. Tieto testy sú zamerané na zodpovedanie dvoch hlavných otázok – do akej miery sa rozšíril lymfóm? A je zdravotný stav jednotlivca vhodný na liečbu, ktorá je potrebná?

Testy po diagnostikovaní lymfómu: Zoznámte sa s potvrdzovacími testami, markermi lymfómu, mapovaním jeho šírenia a krvnými testami.

Pochopenie testu kostnej drene: Všetko o získaní biopsie kostnej drene a čo hovorí o vašom stave.

 • PET vyšetrenie lymfómu: O tomto type zobrazovania.
 • Pochopenie štádia a prognózy lymfómu
 • Fáza rakoviny je spôsob, ako merať, ako pokročilý je rakovina. Lymfóm má štyri štádiá a všetky protokoly o teste informujú onkológa, v ktorom štádiu je rakovina. Plán liečby a očakávaný výsledok (tiež nazývaný prognóza) závisí od štádia lymfómu. Prognóza závisí nielen od štádia rakoviny, ale od množstva ďalších faktorov vrátane všeobecného zdravotného stavu pacienta.

Pochopenie fáz lymfómu: Zoznámte sa s tým, ako sa uskutočňuje

Aké sú prognostické faktory? Zistite, čo naznačuje výsledok.

 • Prognostické faktory pre Hodgkinov lymfóm
 • Prognostické faktory pre agresívny NHL
 • Prognostické faktory pre folikulárny NHL

Like this post? Please share to your friends: