Podmienky prežitia používané v rakovine

Čítali ste niekedy vedecký článok o výsledkoch liečby rakoviny? Ak máte, musíte sa stretnúť s podmienkami týkajúcimi sa prežitia, ktoré vás trochu zmätené. Lekári používajú na označenie prognóz a výsledkov liečby veľa rôznych podmienok prežitia. Tu je 6 termínov bežne používaných na opis prežitia. Môžete preskúmať každý termín pre hlbšie vysvetlenie s príkladmi. Upozorňujeme, že štatistiky uvedené v príkladoch nie sú aktuálne aktuálne štatistiky.

1 Medián prežitia

Medián prežitia je mierou, ako dlho budú jednotlivci žiť s určitou chorobou alebo liečbou. Šanca na život mimo čas, ktorý je označený mediánom prežitia, je 50%. Ak je priemerné prežitie tri roky, každá osoba má rovnakú pravdepodobnosť, že bude žiť menej ako tri roky, pretože žije viac ako tri roky.

2 Celkové prežitie (Total Survival – OS)

Celkové prežitie je indikátorom podielu ľudí v skupine, u ktorých sa očakáva, že budú po určitej dobe nažive, napríklad 90% za päť rokov. Zohľadňuje úmrtie z akejkoľvek príčiny – tak súvisiacej, ako aj nesúvisiacej s typom rakoviny. V tomto prípade informujú o tom, aké percento skupiny je na tejto známke stále nažive a neoznamuje, o koľko dlhšie by sa malo očakávať, že bude žiť.

3 Prežitie špecifické pre jednotlivé prípady (CSS)

Prežitie špecifické pre jednotlivé prípady je termín podobný celkovému prežitiu. Keď je hlásená druh rakoviny, meria sa podiel ľudí, u ktorých sa očakáva smrť kvôli tejto rakovine v určenom čase. Na rozdiel od celkového prežitia vylučuje smrť v dôsledku príčin, ktoré nesúvisia s rakovinou. Napríklad 5-ročné prežitie špecifické pre jednotlivé prípady pre špecifický lymfóm typu 85% znamená, že 15% pacientov zomrelo na tento lymfóm pred päťročnou známkou.

Prežitie bez ochorenia (DFS)

Prežitie bez choroby meria podiel ľudí, ktorí sa liečia pre daný typ rakoviny, ktorí zostanú bez ochorenia v stanovenom čase po liečbe. Príkladom je dvojročné prežitie bez ochorenia o 80% u pacientov liečených novou kombináciou liekov. V tomto prípade nejde o smrť, ale o rakovinu alebo nie.

5 Prežitie bez progresie (PFS)

Prežitie bez progresie meria podiel ľudí, ktorí sú liečení na rakovinu, ktorej ochorenie zostane stabilné (bez prejavov progresie) v stanovenom čase po liečbe. Napríklad miera prežitia bez progresie 80% v dvoch rokoch znamená, že rakovina v dvojročnej známke rastie alebo sa nerozšírila u štyroch z piatich účastníkov štúdie. Často sa používa pri diskusii o liečbe nízkych lymfómov, ktoré sú pomaly rastúce, ale ťažko sa liečia.

6 Prežitie bez udalosti (EFS)

Prežitie bez udalosti je mierou podielu ľudí, ktorí zostávajú bez konkrétnej komplikácie ochorenia (tzv. Udalosť) po liečbe, ktorá je určená na prevenciu alebo oddialenie tejto konkrétnej komplikácie. Napríklad liečba môže byť navrhnutá na prevenciu bolesti kostí. V tomto prípade by hlásená bolesť kostí bola udalosťou, ktorú merajú. 50% prežitie bez príhody počas jedného roka na liečbu znamená, že polovica účastníkov nevykázala počas roka po liečbe žiadnu bolesť kostí.

Like this post? Please share to your friends: