Krčka maternice sú dve časti krčka maternice

Krčka maternice je súčasťou ženského reprodukčného systému a nachádza sa v panve. Je to časť krčka maternice, ktorá sa nachádza v dolnej časti maternice. Cervix má dĺžku približne 2 palce, ale môže sa meniť v dĺžke a šírke počas života ženy.

Dve hlavné časti krčku maternice

Ectocervix, priechod medzi maternicou a vaginou. Vonkajší os je otvor v strede ectocervixu.

Endocervix, tiež známy ako endocervikálny kanál, je pasáž, ktorá spája vagínu s maternicou. Vnútorná os je otvor v maternici z krčka maternice.

Hranica, ktorá sa prekrýva medzi ektoparézou a endokervikom, je známa ako transformačná zóna.

Like this post? Please share to your friends: